Mother's Corn Enjoy Fishing Twin Bowl ถ้วยใส่อาหารหลุมคู่

620 บาท

- ทำจากข้าวโพด 100% แข็งแรงทนทานปลอดภัย ปลอดสารพิษ (BPA Free, Phthalate Free, PVC Free, Carcinogeneric Free)
- เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท ขนาดพอเหมาะพอดีกับมือของผู้ป้อนอาหาร ทำให้สะดวกในการจับถือ
- สามารถใส่อาหารได้พอดีสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยประมาณ 10 เดือน (จุได้หลุมละ 150ml) มีช่องสำหรับใส่ซอสตรงกลางระหว่างสองหลุม
- มียางซิลิโคนกันลื่นด้านใต้ชาม
- สามารถเข้าช่องแช่แข็งได้ และไมโครเวฟได้
- สินค้าตัวนี้ไม่สามารถเข้าเครื่องนึ่งได้ แต่สามารถลวกน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อได้

Share on:  

Free Shipping

You May Also Like

Kidcorner

ของใช้และของเล่นเสริมพัฒนาการ

169/38-39 MT Arena ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

kidcornershop@gmail.com

081-5674933

© Kidcorner Shop. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex Distributed By ThemeWagon