Little Karaoke Space capsule activity toy กล่องคาราโอเกะพร้อมไมโครโฟน

790 บาท

Little Karaoke Space capsule activity toy กล่องคาราโอเกะพร้อมไมโครโฟน


กล่องกิจกรรมเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน คือ ด้านข้าง 4 ด้านและด้านบนอีก 1 ด้าน
มีเสียงเพลง และแสงไฟ ช่วยเสิรมพัฒนาการของสมอง เพิ่มจินตนาการจากการมองเห็น และการสัมผัสแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีหูหิ้วพกพาสะดวก และช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแขน
สามารถเล่นร่วมกับเพื่อน ๆ และผู้ปกครองได้
กิจกรรม 5 ด้านประกอบด้วย
1. ด้านบน เป็นกลองสีขาวมีเสียง
2. ด้านข้าง รูปกลองสีส้ม เมื่อกดปุ่มสีแดงจะมีเสียงกลอง
3. ด้านไมโครโฟน พูดมีเสียงออกทางลำโพง
4. ด้านข้างรูปทรัมเป็ตสีม่วง เมื่องกดปุ่มสีน้ำเงินลงจะหมุน ๆ
5. ด้านข้างรูปกีตาร์ เมื่อหมุนลูกสีน้ำเงินจะมีเสียงเพลง
**ใช้ถ่าน???????? จำนวน 4 ก้อน**
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) 21 x 21 x 15 เซนติเมตร
ขนาดกล่องสินค้า 18 x 29.5 x 28.5 เซนติเมตร

Share on:  

Free Shipping

You May Also Like

Kidcorner

ของใช้และของเล่นเสริมพัฒนาการ

169/38-39 MT Arena ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

kidcornershop@gmail.com

081-5674933

© Kidcorner Shop. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex Distributed By ThemeWagon